Kraina marzeń - Przedszkole w Czarnej Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Projekt-Przygotowanie przedszkola

Realizacja Szkoleń Nauczycieli
W ramach realizacji projektu  „Przygotowanie przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia  wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” w naszej placówce odbyło się szkolenie dla nauczycieli z Programu „Zabawy Fundamentalne”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracownika Fundacji Instytut Edukacja Pro Futuro Panią Annę Hryniewicz. Uczestniczyło  w nim  20 nauczycieli zatrudnionych w naszym przedszkolu. Odbyło się ono  w ramach dwóch spotkań: 22.05.2019r. oraz 29.05.2019r.
Celem szkolenia  było przygotowanie nauczycieli, do tego  by  poprzez współpracę z rodzicami wspomagać  harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci, budować  stabilne, bogate fundamenty. Zabawy Fundamentalne to propozycje mądrych, zabawnych, logicznie ułożonych zabaw i aktywności. W programie zawarte są  również informacje o rozwoju dziecka, inspiracje i motywacje do  jego wspierania, wskazówki jak radośnie bawić się   z dzieckiem i tworzyć bliskie relacje.
Uczestnictwo w szkoleniu, zakończone uzyskaniem  uprawnień do prowadzenia zajęć przez nauczycieli,  umożliwi wzbogacenie i  poszerzenie oferty naszego Przedszkola.

Informacja
W Przedszkolu „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej realizowany jest projekt „Przygotowanie przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach OSI PRIORYTETOWEJ:
III. Kompetencje i kwalifikacje.
Działanie 3.1.  Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF.
CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej 3-4-latków zamieszkujących na terenie Gminy Czarna Białostocka przez utworzenie 47 nowych miejsc. Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez organizację 235 wychowankom zajęć zwiększających szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty, zajęć terapeutycznych z integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej, zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczno- emocjonalne i matematyczne z elementami przedsiębiorczości.
Wartość projektu część EFS- 1445 022,82 zł
Dofinansowanie- 832 505,49 zł

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego