Kraina marzeń - Przedszkole w Czarnej Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Nauczyciele

Pracownicy
 

W placówce zatrudnionych jest 20 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli (w tym dyrektor, wicedyrektor, logopeda, psycholog, katecheta, nauczyciel języka angielskiego,  1 os. pracuje na zastępstwo). Wszyscy  posiadają wykształcenie wyższe magisterskie; 13- nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 - nauczyciela mianowanego,  4-kontraktowego,  2 osoby- bez stopnia awansu zawodowego. Większość nauczycieli posiada wieloletni staż pracy z małymi dziećmi.

Beata Bednarek : nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej; kurs z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych.
Alina Bogdzia: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończone studia podyplomowe: psychopedagogika kreatywności, instruktor zespołu wokalno-tanecznego „Wesołe Nutki”.
Bożena Czarnecka: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończone podyplomowe studia nauczania blokowego, terapii pedagogicznej, członek zespołu ds. ewaluacji.                         
Marta Diemianiuk : mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, licencjat z pedagogiki przedszkolnej z edukacją początkową, nauczyciel kontraktowy, instruktor koła plastycznego „Mali Artyści”, członek zespołu ds. promocji przedszkola, pracuje w zastępstwie za Karolinę Pezowicz.
Małgorzata Dziemiach -Krzywicka: pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany,  mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe – logopedia, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, koordynator pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu.
Renata Garbaczewska: nauczyciel dyplomowany, mgr teologii, ukończyła studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna, prowadzi koło rozwoju sprawności manualnej „Sprawne rączki Zucha”.                                                   
Liliana Iwaniuk : absolwentka Uniwersytetu  w  Białymstoku, Wydziału Pedagogiki i Psychologii; instruktor koła anglojęzycznego Rhythm of Joy  oraz koła szachowego, członek zespołu ds. promocji przedszkola,
Beata Jopich: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończone studia podyplomowe: psychopedagogika kreatywności, socjoterapia;  instruktor zespołu wokalno-tanecznego „Wesołe Nutki”.                    
Ryszard Krutul : katecheta, nauczyciel dyplomowany, mgr lic. Teologii, studia podyplomowe – teologia apostolstwa, studium pedagogiczne (uzupełnia etat),

Edyta Perkowska- nauczyciel języka angielskiego
Karolina Pezowicz – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, licencjat z pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel kontraktowy.
Marta Rutkowska: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończone studia podyplomowe: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna  i Kolegium Teologiczne, członek zespołu ds. promocji przedszkola, instruktor zespołu wokalno-tanecznego „Wesołe Nutki".
Krystyna Skrzypińska: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, instruktor przedszkolnego koła teatralnego "Pomponik", koordynator programu „Czyste powietrze wokół nas”.
Andrzej Święcicki:  psycholog, nauczyciel mianowany, studia podyplomowe : socjoterapia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, instruktor koła „Zagraj ze mną”.                        

Elżbieta Toczydłowska:
nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej (uzupełnia etat),
Renata Woroniecka: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, pedagog w zakresie kształcenia integracyjnego, ukończone studia podyplomowe w zakresie informatyki, instruktor przedszkolnego koła teatralnego "Pomponik", członek zespołu ds. ewaluacji.
Lucyna Wójcik: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończone studia podyplomowe "Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka" oraz terapia pedagogiczna, instruktor przedszkolnego koła teatralnego "Pomponik".
Marta Wójcik-  nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe - edukacja elementarna, prowadzi koło rozwoju sprawności manualnej „Sprawne rączki Zucha”.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego