Kraina marzeń - Przedszkole w Czarnej Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Nauczyciele

Pracownicy
 

Pracownicy
    W placówce zatrudnionych jest 21 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli (w tym dyrektor, wicedyrektor, logopeda, psycholog, katecheta, nauczyciel języka angielskiego). Wszyscy  posiadają wykształcenie wyższe magisterskie; 13- nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 - nauczyciela mianowanego,  5-kontraktowego,  2 osoby- bez stopnia awansu zawodowego. Większość nauczycieli posiada wieloletni staż pracy z małymi dziećmi.


Beata Bednarek :
nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej; kurs z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych.
Alina Bogdzia: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończone studia podyplomowe: psychopedagogika kreatywności, instruktor zespołu wokalno-tanecznego „Wesołe Nutki”.
Bożena Czarnecka: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończone podyplomowe studia nauczania blokowego, terapii pedagogicznej, członek zespołu ds. ewaluacji.                         
Marta Diemianiuk :
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, licencjat z pedagogiki przedszkolnej z edukacją początkową, nauczyciel kontraktowy, instruktor koła plastycznego „Mali Artyści”, członek zespołu ds. promocji przedszkola, pracuje w zastępstwie za Karolinę Pezowicz.
Małgorzata Dziemiach -Krzywicka:
pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany,  mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe
logopedia, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, koordynator pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu.
Renata Garbaczewska: nauczyciel dyplomowany, mgr teologii, ukończyła studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna, prowadzi koło rozwoju sprawności manualnej „Sprawne rączki Zucha”.                                                   
Liliana Iwaniuk
: absolwentka Uniwersytetu  w  Białymstoku, Wydziału Pedagogiki i Psychologii; instruktor koła anglojęzycznego Rhythm of Joy  oraz koła szachowego, członek zespołu ds. promocji przedszkola, pracuje w zastępstwie za Ewę Dakowicz.                                 
Beata Jopich:
nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończone studia podyplomowe: psychopedagogika kreatywności, socjoterapia;  instruktor zespołu wokalno-tanecznego „Wesołe Nutki”.                    
Ryszard Krutul : katecheta, nauczyciel dyplomowany, mgr lic. Teologii, studia podyplomowe
teologia apostolstwa, studium pedagogiczne.
Karolina Pezowicz
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, licencjat z pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel kontraktowy.
Marta Rutkowska
: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończone studia podyplomowe: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna  i Kolegium Teologiczne, członek zespołu ds. promocji przedszkola, instruktor zespołu wokalno-tanecznego „Wesołe Nutki".
Krystyna Skrzypińska:
nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, instruktor przedszkolnego koła teatralnego "Pomponik", koordynator programu „Czyste powietrze wokół nas”.
Andrzej Święcicki:
 psycholog, nauczyciel mianowany, studia podyplomowe : socjoterapia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, instruktor koła „Zagraj ze mną”.                         Elżbieta Toczydłowska: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
Renata Woroniecka
: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, pedagog w zakresie kształcenia integracyjnego, ukończone studia podyplomowe w zakresie informatyki, instruktor przedszkolnego koła teatralnego "Pomponik", członek zespołu ds. ewaluacji.
Lucyna Wójcik: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończone studia podyplomowe "Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka" oraz terapia pedagogiczna, instruktor przedszkolnego koła teatralnego "Pomponik".
Marta Wójcik-  nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe - edukacja elementarna, prowadzi koło rozwoju sprawności manualnej „Sprawne rączki Zucha”.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego