Kraina marzeń - Przedszkole w Czarnej Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Krasnale

Grupy

Grupa „Krasnale” liczy 21 dzieci 5-6 letnich. Jest to najstarsza grupa dzieci w przedszkolu. W grupie jest 9 dziewczynek oraz 12 chłopców. Kilkoro dzieci po raz pierwszy rozpoczęło edukację przedszkolną. Większość uczęszczających do grupy dzieci dołączyła do nas z innych grup, mimo to wszystkie bardzo dobrze zaaklimatyzowały się w grupie.
„Krasnale” biorą czynny udział we wspólnych zabawach i zajęciach. Starają się przestrzegać wspólnie ustalonych zasad, dbają o swoją salę i o zabawki, które w niej się znajdują. To już prawdziwe zuchy dające przykład młodszym kolegom, jak być prawdziwym przedszkolakiem. Grupę „Krasnale” prowadzi mgr Lucyna Wójcik.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego