Kraina marzeń - Przedszkole w Czarnej Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Witamy na stronie publicznego Przedszkola
„Kraina Marzeń” w Czarnej BiałostockiejJest nam niezmiernie miło poinformować o przyznaniu Państwa stronie internetowej CERTYFIKATU ZDAMY.PL - STRONA PRZYJAZNA MŁODZIEŻY!

 

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy rodziców wszystkich dzieci przyjętych do Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej w roku szkolnym 2019/2020 na spotkanie informacyjne, które odbędzie się  dnia 10 kwietnia 2019 roku o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej.
Celem spotkania jest omówienie tematu rekrutacji dzieci i ich rodziców do Projektu „Przygotowanie przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet II Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.1.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF.

 
 

Godziny pracy Przedszkola
Informuję, że w bieżącym roku szkolnym, w związku z relokacją grup  czas  pracy przedszkola, zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Czarnej Białostockiej aneksem do arkusza organizacji pracy Przedszkola przedstawia się następująco:
- oddziały w Szkole Podstawowej nr 1- 6.15-16.30
- oddziały w Szkole Podstawowej nr 2- 6.15-16.30
- oddziały 5-godzinne - 8.00- 13.00 (lub 13.15- 13.30- w dni gdy jest  religia)
Szczegółowy harmonogram pracy poszczególnych grup znajduje się w salach.
Z poważaniem- D. Kowalewska

 
 

Siedziba administracji Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej w czasie trwania modernizacji budynku
Informuję, że w czasie trwania modernizacji budynku Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej (obecna siedziba- ul. Torowej 26) miejscem tymczasowej siedziby będzie
BUDYNEK  PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDKIEGO 9.
Z poważaniem: D. Kowalewska

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego