Kraina marzeń - Przedszkole w Czarnej Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Edukacja

Praca z dziećmi opiera się na:
podstawie programowej wychowania przedszkolnego - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U.   U. poz.356)
oraz programach:

Tytuł

„Nasze przedszkole” Program edukacji Przedszkolnej wspomagający rozwój dzieci

„ Sprawne rączki zucha”

„Kochamy dobrego Boga”- Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym
Nr AZ-0-01/10

„Cyberprzemoc” -Przedszkolak, uczeń w sieci. Kompetencje

„ Mali artyści”- program koła plastycznego

„ Muzyka jest wszędzie”- program zajęć rytmiki

Przygoda z teatrem” edukacja teatralna w przedszkolu. Program autorski.

„ W muzycznej krainie” - program zespołu wokalno-tanecznego w przedszkolu

„Dobre rady dla Smyka” - program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Program Nauczania Języka Angielskiego Wychowanie Przedszkolne i Klasy Zerowe.

„ Talent jest w nas”  - program zajęć wakacyjnych dla dzieci 3-7 letnich

Ponadto w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciele wykorzystują elementy:
- programu wspomagającego "Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli i placówek integracyjnych, Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej",
- pedagogiki zabawy,
- metody "Dobrego startu" M. Bogdanowicz,
- metody "odimiennej nauki czytania" I. Majchrzak,
- zabawy muzyczno-relaksacyjne metodą K. Orffa i W. Sherborne,
Mamy wypracowane metody pracy z dziećmi zdolnymi. Dzieciom mającym trudności z opanowaniem umiejętności i wiadomości właściwych w ich wieku organizujemy specjalistyczne zajęcia terapeutyczne.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego