Kraina marzeń - Przedszkole w Czarnej Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Edukacja

Praca z dziećmi opiera się na:
podstawie programowej wychowania przedszkolnego - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U.   U. poz.356)
oraz programach:


Tytuł

Osoby pracujące
na programie

„ Wokół przedszkola” -  Program wychowania przedszkolnego

Wszyscy nauczyciele

„Kochamy dobrego Boga”- Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym
Nr AZ-0-01/10

mgr M. Rutkowska

„ Multisensoryczna nauka języka Angielskiego w przedszkolu - Program Nauczania Języka Angielskiego dla dzieci w wieku 5-6 lat,

E. Perkowska

„Dobre rady dla Smyka” - program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Wszyscy nauczyciele

Program profilaktyki zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

mgr B. Szumowska

„ Multisensoryczna nauka języka Angielskiego w przedszkolu - Program Nauczania Języka Angielskiego dla dzieci w wieku 5-6 lat,

mgr E. Perkowska

Program  Wychowawczy Przedszkola w Czarnej Białostockiej.

Wszyscy nauczyciele

Dziecięce matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.

mgr R. Woroniecka, mgr R. Garbaczewska

Czyste powietrze wokół nas program antynikotynowy

n-le oddziałów VIII, VII,IV, III, V

„ Problem z głowy” - ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej

Wszyscy nauczyciele

„ Misja Velvetki”  - program edukacyjny kształtujący nawyki higieniczne

Wszyscy nauczyciele

„ Chronimy dzieci”  - program profilaktyki
przemocy wobec dzieci

Wszyscy nauczyciele

Ogólnopolski program edukacyjny „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci”

Wszyscy nauczyciele

Ponadto w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciele wykorzystują elementy:
-  pedagogiki zabawy,
- metody "Dobrego startu" M. Bogdanowicz,
- metody "odimiennej nauki czytania" I. Majchrzak,
- metody Batii Strauss
- zabawy muzyczno-relaksacyjne metodą K. Orffa i W. Sherborne,
Mamy wypracowane metody pracy z dziećmi zdolnymi. Dzieciom mającym trudności z opanowaniem umiejętności i wiadomości właściwych w ich wieku organizujemy specjalistyczne zajęcia terapeutyczne.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego